084 581 6790 info@lollapot.co.za

AANLYN AANSOEK

BELANGRIKE INLIGTING VIR OUERS

Die volgende dokumente moet asseblief hierdie aansoek vergesel

  • Paspoort/ID foto van leerder
  • Afskrif van kleuter se geboortesertifikaat & kliniekkaart
  • Afskrif van beide ouers se ID dokumente en/of persoon verantwoordelik vir betaling van skoolfonds

Neem asseblief kennis:

  • Leerders word in Graad R aanvaar wanneer hulle 6 word
  • In Graad 00 word voorkeur gegee aan leerders wat 4 word, indien plek in die klas, sal 2-3 jariges aanvaar word op ‘n waglys basis. 
  • Alle belangrike kommunikasie geskied deur D6 applikasie per selfoon. Met toelating sal u gevra word om aan te sluit by Lollapot se D6 applikasie

Met herbevestiging is die skoolfonds van R 750pm vooruitbetaalbaar soos volgens die Lollapot skoolfonds beleid en moet teen heropening van 15 Januarie 2020 op die heel laatste betaal wees en bewys moet gelewer word van betaling. (Sien skoolfonds betalings vorm vir wyses van betaling en volledige skoolfonds beleid. Teken en stuur terug aan Lollapot met inhandiging van hertoelatings vorm)

Ouer-Verbintenis:

Ons verstaan dat dit ons verantwoordelikheid as ouers/voogde is om skoolgeld ten opsigte van ons kind/ers se onderrig te betaal.  Ons verstaan dat die skoolfonds vooruitbetaalbaar is. Enige tekorte in skoolgeld moet deur ouers gedra word.

Alle inligting in hierdie dokument is waar en korrek.