084 581 6790 info@lollapot.co.za

FINANSIES

Verpligte skoolfonds:

  Betaling van skoolfonds is vooruit betaalbaar vir die maand en moet voor of op die 15de dag van elke maand gedoen word.

  Indien u rekening 30 dae agterstallig is en geen reëling met die skool aangegaan is nie, sal u kind nie verder toegelaat word om by Lollapot skool te gaan nie.

Maniere van betaling:

  ‘n Eenmalige betaling vir die jaar vooruit

  Per debietorder

  Internetbetaling

  Direkte inbetaling by die skool

BANKBESONDERHEDE

LOLLAPOT      

TJEKREKENING:  ABSA

REKENINGNOMMER:  1850145179

VERWYSING: Kind se naam en van, gevolg deur verwysing soos bv: klere, skoolfonds, ens.

Leerlinge wat toegelaat word, sal skriftelik in kennis gestel word van die bedrag betaalbaar.