084 581 6790 info@lollapot.co.za

LOLLAPOT SKOOLDAG

Aankoms

Ouers mag vanaf 07:15vm in die somer en 07.30vm in die winter die leerders by die skool aflaai. Om die leerlinge se veiligheid te verseker moet die ouers die kind tot by die klaskamer vergesel.  Indien saamryklubs gereël word, moet die leerlinge nogsteeds deur ‘n volwassene na en van die  klaskamer vergesel word.

Neem asseblief kennis:  Geen kind mag in die sorg van die skool gelaat word indien sy of haar naam nie op die toelatingsregister verskyn nie.

Afhaal van leerders om 12:00nm in die somer en 12.15 in die winter.

Die veiligheid van ons kinders is vir ons eerste prioriteit.  Die leerlinge moet by die klaskamer afgehaal word.  Skakel die skool indien u nie betyds kan wees nie of wanneer iemand anders gestuur word.  Kleuters moet asseblief stiptelik om 12:30 afgehaal word.  Onderwyseresse het verpligtinge na skoolure en kan dus nie die verantwoordelikheid vir kleuters wat op die terrein is aanvaar nie.