084 581 6790 info@lollapot.co.za

NUWE LEERDER

Ons is werklik opgewonde dat jy daaraan dink om deel te word van die Lollapot familie.  Lees gerus ons prospektus – daar sal jy al die inligting vind aangaande die waardes wat ons skool onderskryf.  Hier volg dan inligting aangaande die aansoek proses van ‘n nuwe leerder by Lollapot.

DIE AANSOEK PROSES:

 • STAP 1: Voltooi die aansoek vorm aanlyn. 
 • STAP 2: Neem asb kennis van al die ondersteunende dokumente en inligting benodig asook die R200 administrasiefooi wat betaalbaar is met u aansoek. (Die administrasiefooi is nie terugbetaalbaar nie – die fooi is om die nodige kostes te dek aangaande krediet en agtergrond ondersoeke)
 • STAP 3: Kliek ‘Stuur‘ om jou aanlyn aansoek in te dien en bring die ondersteunende dokumente wat ons aanvra asb fisies skool toe.  As u nie die R200 administrasiefooi per EFT betaal nie, kan u ook die R200 saambring.   Ons sal slegs volledige aansoeke hanteer.
 • Aansoekfooi  EFT  besonderhede:

LOLLAPOT

TJEKREKENING – ABSA 

REKENINGNOMMER:1850145179

VERWYSING: Kind se naam en Van

 • STAP 4: Toelating is onderworpe aan ‘n sekuriteits agtergrond ondersoek van die ouers asook kredietwaardigheids ondersoek.  Suksesvolle toelating, al dan nie, sal so gou moontlik gekommunikeer word.  Ouers sal op hoogte gehou word van die datum wanneer ons hierdie informasie verwerk het.
 • STAP 5: Indien u aansoek suksesvol is, sal daar nog dokumentasie aangaande skoolfondsbetaling en vrywaringsvorms wees wat deur die wettige ouer/voog van die kleuter geteken moet word.  Geen kind sal toegelaat word indien hierdie vorms nie geteken is nie.

ADDISIONELE INLIGTING

 • Skoolfonds is R820 per maand vir ‘n voldag, vol week kleuter, en R650 vir ‘n kind wat net 2 dae per week of minder, maar nie meer as 6 keer per maand skool bywoon nie.   Dit geld slegs vir ouers wat 10km of meer buite De Aar woonagtig is.  Gr R moet egter voldag, vol week skool bywoon.
 • Maak seker u doen aansoek vir u kind deur die regte opsie te kies.
 • Skoolfonds kan betaal word deur kontant of  per EFT. 
 • Skoolfonds is betaalbaar  vir 11 maande van die jaar.  ‘n Afslag van R550 is beskikbaar vir ouers wat eenmalig die hele jaar se skoolfonds vooruitbetaal voor of op 31 Januarie 2021.
 • Let wel: Skoolfonds is vooruitbetaalbaar. Die enigste uitsondering is dat die eerste betaling vir Januarie 2021 aan die begin van Januarie geskied wanneer skole heropen.  Vandaar betaling einde Januarie vir Februarie en einde Februarie vir Maart ensovoorts.

Indien u NIE toegang het tot ‘n rekenaar om die aansoek aanlyn te voltooi nie, help ons u graag en kan u die aansoek by die skool se rekenaar kom voltooi.   Maak asb net vooraf ‘n afspraak met die skoolhoof om hierdie tyd te bevestig.

Baie belangrik : Indien jy ‘n addionele leerder wil byvoeg, navigeer asseblief na skakels in die menu bo en kliek op die leerder wat jy wil byvoeg. Dankie!