084 581 6790 info@lollapot.co.za

ORDE-KODE VIR ONDERWYSERS

Skoolreëls moet universele waardes by die onderwysers vestig:

Die hoof is die eerste kontakpunt om enige iets, hoe gering ook al, te bespreek.  Die hoof van Lollapot se deur staan altyd oop om te help, bemoedig, aan te spoor en leiding te gee.

Wanneer leerders opgetel word by die skool, sal die personeel die leerders nader bring en kyk dat die hy/sy skoon is.

Personeel help elke leerder om seker te maak hul goedjies bymekaar en gereed is aan die einde van die dag.  Onthou dat hulle kinders is en hulle laat ook hul goedjies rondlê soos enige ander kind van hul ouderdom.  Wees geduldig en gebruik ook hierdie geleentheid as ‘n leerskool.

Personeel moet ten alle tye professioneel optree en mag nie op die terrein vloek rook of leeglê nie.

Diens en toesig op die speelgrond is verpligted, leerders mag nooit sonder behoorlike toesig wees nie.  Daarom kan u nie speeltyd gebruik om ander werkies te doen of om te lees of kuier nie.

Daar mag nooit op Lollapot leerders geskree word nie.

U mag nooit ‘n leerder:

van kos ontneem nie

forseer om te eet nie

slaan, piets of raps nie

rondruk of pluk nie