084 581 6790 info@lollapot.co.za

ORDE-KODE VIR OUERS

Skoolreëls moet universele waardes by die ouers vestig:

Deur die handhawing van die onderwysers se gesag en die onderskraging van die kind se vertroue in die onderwyser, ondersteun die ouers die opvoedingsgebeure.

Ouers en onderwysers moet as vennote saamwerk om verwarring by die kind te oorkom in die strewe na eenvormige opvoeding.  Wedersydse en volgehoue kommunikasie speel ‘n sleutelrol.  Dit word egter beklemtoon dat die ouers steeds te alle tye die primêre opvoeder van u kind is.

Ter wille van die skepping van ‘n goeie opvoedingsklimaat word ouers versoek om onderstaande te respekteer:

 Alle besoeke aan ‘n klaskamer of onderwyser gedurende skooltyd, moet deur die skoolhoof gereël word.

 Bespreking van kinders met onderwysers moet nie in kinders se teenwoordigheid plaasvind nie.

 Besprekings van onderwysers in die teenwoordigheid van kinders ondermyn nie net die gesag van onderwysers nie, maar is ook uiters afbrekend vir die onderwysgebeure.

Positiewe gesindheid teenoor die skool en sy personeel dra by tot die positewe gesindheid  van die kind.