084 581 6790 info@lollapot.co.za

ORDE-KODE VIR LEERDERS

Skoolreëls moet universele waardes by die kind vestig:

Behandel onderwysers met agting en respek (menswaardigheid)

Tree met groot hoflikheid teenoor besoekers op (menswaarigheid)

Eerlikheid moet vir elke leerder ‘n saak van eer wees (eerlikheid)

Ek moet altyd binne die klas so optree dat ek nie ‘n ander leerder die reg om te leer ontsê nie (regverdigheid)

My maats se geluk is vir my belangrik. Ek sal altyd daarna streef om hulle te ondersteun. Ek sal daarna streef om nooit aan ‘n maat te doen wat ek nie aan myself gedoen wil hê nie (ondersteuning/dienslewering)

Respekteer die skooleiendom en die van ‘n mede-leerder (kwaliteit)

Netheid en trots op ons skoolgebou is van groot belang (kwaliteit)

Ordelike beweging in die skool is belangrik (groei)

Ek moet altyd onthou waarom ek in die skool is: Om te leer en deur skoolaktiwiteite my nou alreeds voor te berei vir die lewe wat voorlê (groei)