084 581 6790 info@lollapot.co.za

VORMS

AANSOEK OM TOELATING: NUWE LEERDERS & HERTOELATING

BELANGRIKE INLIGTING VIR OUERS

Die volgende dokumente moet asseblief hierdie aansoek vergesel

  • Paspoort/ID foto van leerder
  • Afskrif van kleuter se geboortesertifikaat & kliniekkaart
  • Afskrif van beide ouers se ID dokumente en/of persoon verantwoordelik vir betaling van skoolfonds

Neem asseblief kennis:

  • ‘n Registrasie fooi van R200 vir ‘n nuwe leerder en R100 vir hertoelating is van toepassing. 
  • Skoolfonds is vooruitbetaalbaar elke maand
  • Die skoolfonds jaar bestaan uit 11 maande
  • Leerders word in Graad R aanvaar wanneer hulle 6 word.

Hier is ‘n lys van belangrike vorms, kliek op “LAAI AF” om die vorm af te laai in PDF formaat. Vul in die vorm en lewer dit in persoon af of epos na info@lollapot.co.za. Kontak ons gerus vir verdere inligting.